Bemowodental

Czym się różni dentysta od stomatologa?

dentysta-a-stomatolog

Choć z usług dentysty i stomatologa korzystamy regularnie, to jednak wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy czy pomiędzy nimi występują jakiekolwiek różnice, a jeśli tak – czy mają one wpływ na rodzaj proponowanego leczenia. Wbrew pozorom, znaczenie tych pojęć zostało wyraźnie określone w momencie akcesu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. W tym momencie zostało zniesione to rozróżnienie, a dentysta jak i stomatolog stały się nazwami, które można wykorzystywać zamiennie. W innych krajach sytuacja może wyglądać inaczej, a podział na te dwie odrębne specjalizacje pozostawać w mocy.

Dentysta i stomatolog – podobieństwa i różnice

Pojęcia jakie kryją się za nazwami: stomatolog i dentysta, są nieco odmienne. Przede wszystkim stomatolog jest osobą o dużych kompetencjach, wiedzy oraz uprawnieniach, które pozwalają mu na pełnienie szeregu obowiązków w obrębie nie tylko samych zębów, ale także i pozostałej części jamy ustnej. Oznacza to, że nieprawidłowości w związku z dziąsłami, podniebieniem lub innymi tkankami miękkimi, również mogą znajdować się w kompetencjach stomatologa. Dentysta natomiast jest osobą dedykowaną do leczenia zębów i prowadzi wyłącznie działania lecznicze w ich obrębie.

Dentysta i stomatolog – zamienne używanie nazw

Oficjalny podział na dentystów i stomatologów został zniesiony w 2002 roku. Dokonano wtedy ujednolicenia, które objęło przedstawicieli obu zawodów. Od tej pory wykorzystują oni jedną, wspólną nazwę – lekarz dentysta. Oznacza to, że osoba będąca absolwentem studiów medycznych realizowanych na kierunku stomatologii uzyskuje tytuł lekarza dentysty. Warto przy tym podkreślić, że w innych krajach możemy spotkać się z odmiennym rozwiązaniem – stomatolog posiada szersze uprawnienia i kwalifikacje niż dentysta.

Czym zajmuje się dentysta?

Dentyści specjalizują się w diagnozie i leczeniu rozmaitych chorób występujących w obrębie zębów, kości szczęki oraz innych tkanek budujących wnętrze jamy ustnej. Lekarz dentysta najczęściej zajmuje się m.in. profilaktycznymi badaniami uzębienia oraz stanu jamy ustnej, wypełnianiem różnego typu ubytków powstających w uzębieniu, leczeniem korzeni, usuwaniem kamieni, osadów i płytki nazębnej, usuwaniem zębów.

Kto może zostać dentystą?

W celu uzyskania tytułu dentysty lub stomatologa konieczne jest ukończenie dedykowanych studiów medycznych na kierunku dentystycznym. Jego absolwenci zyskują tytuł zawodowy, którym mogą posługiwać się w swojej praktyce. Konieczne będzie również odbycie 2-letniego stażu, realizowanego w profesjonalnym gabinecie. Kolejnym ważnym wytycznym jest zdanie niezbędnych egzaminów. Po spełnieniu tych obowiązków, osoba starająca się o tytuł zawodowy dentysty może rozpocząć specjalizację, np. stomatologię zachowawczą wraz z endodoncją, ortodoncję, protetykę stomatologiczną lub dowolną inną.