Bemowodental

Most należy do grupy stałych uzupełnień protetycznych, które są trwale osadzane w jamie ustnej pacjenta w celu odtworzenia pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów własnych. Tradycyjnie do osadzenia mostu protetycznego wykorzystuje się własne zęby pacjenta okalające lukę po brakujących zębach. Obecnie mosty protetyczne coraz częściej osadza się także na implantach. Jako trwałe uzupełnienie protetyczne most nie może być usunięty z jamy ustnej bez pomocy lekarza.

Konstrukcja i osadzanie mostów protetycznych

mosty protetyczne

W przypadku osadzania mostu protetycznego na zębach własnych pacjenta wybiera się tzw. zęby filarowe (zęby okalające lukę po utraconym zębie lub zębach). Analogicznie zęby odtwarzane w moście protetycznym nazywa się przęsłem. I tak, most protetyczny czteropunktowy składa się z dwóch zębów filarowych oraz dwóch zębów odtwarzanych w przęśle.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania mostu protetycznego jest utrata jednego lub kilku zębów, przy jednoczesnym odpowiednim stanie zdrowia zębów okalających lukę.

Zalety mostu protetycznego

Most protetyczny to struktura charakteryzująca się licznymi zaletami, wśród których na uwagę zasługuje m.in.:

  • trwałe osadzenie w jamie ustnej pacjenta, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania uzupełnienia protetycznego,
  • wysoka estetyka struktury protetycznej, jaką uzyskuje się poprzez dopasowanie kolorystyki przęsła do kolorytu okalających lukę zębów własnych pacjenta,
  • fizjologiczne przenoszenie siły żucia, co uzyskujemy poprzez trwałe wkomponowanie mostu w łuk zębowy, dzięki temu zarówno wydajność żucia, jak i adaptacja pacjenta do uzupełnienia protetycznego jest znacznie lepsza niż w przypadku uzupełnień ruchomych.

Rodzaje mostów

Ze względu na wykorzystane materiały wyróżnia się trzy rodzaje mostów protetycznych:

  • most porcelanowo-metalowy na stali
  • most porcelanowo-metalowy na złocie
  • most porcelanowo-cyrkonowy