Bemowodental

Na przestrzeni wieloletniego intensywnego użytkowania proteza zębowa może ulec uszkodzeniu. Do najczęstszych uszkodzeń protez zębowych zalicza się pęknięcia oraz utratę wstawionych zębów. Podatność protezy na uszkodzenia wzrasta wraz z wiekiem uzupełnienia protetycznego. Składają się na to:
  • nawyki żywieniowe (np. zamiłowanie do chrupania twardych smakołyków),
  • utrata pierwotnych właściwości tworzywa, z którego została wykonana proteza,
  • nieodpowiednie dbanie o protezę zębową.
Kiedy już dojdzie do sytuacji, w której nasza proteza ulegnie uszkodzeniu pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie próbować jej naprawiać na własną rękę. Naprawa protez zębowych to bardzo popularna usługa, którą możemy zlecić w większości gabinetach stomatologicznych. Nie jest to również usługa droga.

Dlaczego nie należy samodzielnie naprawiać protez zębowych?

Nieprawidłowo wykonana naprawa protezy zębowej, w szczególności w przypadku jej pęknięcia lub złamania, obniża wytrzymałość protezy i zwiększa ryzyko kolejnego pęknięcia lub złamania podczas zwyczajnego użytkowania struktury protetycznej. Dodatkowo może się pojawić problem nieodpowiedniej retencji protezy, która po sklejeniu nie będzie odpowiednio dopasowana do warunków anatomicznych naszej jamy ustnej i zacznie kłapać powodując dyskomfort podczas jedzenia czy mówienia. Warto również pamiętać o tym, że użytkowanie źle sklejonej protezy może doprowadzić do uszkodzenia narządu żucia. Naprawa protezy zębowej musi bezwzględnie zostać wykonana w laboratorium protetycznym, w odpowiednich warunkach i przez wykwalifikowaną osobę. To daje gwarancję trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania naprawionej protezy.