Bemowodental

Proteza akrylowa należy do grupy ruchomych uzupełnień protetycznych. Uzupełnienia ruchome to takie, które pacjent może w każdej chwili samodzielnie wyjąć z ust. Protezy akrylowe dzielą się na częściowe i całkowite. Protezy częściowe uzupełniają braki zębów po utracie kilku zębów w łuku, podczas gdy całkowite zastępują wszystkie brakujące zęby

protetyka akrylowa

Budowa

Proteza akrylowa składa się z elementów akrylowych i/lub kompozytowych. Zadaniem różowego akrylu jest imitacja dziąseł. Biały akryl lub kompozyt zastępuje utracone zęby własne pacjenta, przywracając prawidłowe funkcje żucia.

Wskazania

Protezy akrylowe częściowe poleca się pacjentom w przypadku braku kilku zębów. Protezy całkowite stosowane są w przypadku bezzębia całkowitego. W zależności do potrzeby przy pomocy protezy całkowitej możemy uzupełnić wszystkie brakujące zęby zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Etapy wykonania protezy akrylowej

Za prawidłowe wykonanie i odpowiednie dopasowanie protezy akrylowej odpowiada lekarz protetyk oraz technik dentystyczny. Lekarz protetyk pobiera wycisk, ustala wysokość zgryzu, a także szerokość i kolor zębów. Zadaniem technika dentystycznego jest wykonanie protezy.

Przyjmuje się, że wykonanie protezy całkowitej wymaga około 5 wizyt w gabinecie stomatologicznym, a częściowej 4. Oczywiście wszystko zależy od warunków anatomicznych pacjenta i może się okazać, że prawidłowe dopasowanie protezy będzie wymagało większej liczby przymiarek.

Standardowy proces wykonania protezy akrylowej obejmuje:

  • wykonanie wycisków anatomicznych wstępnych,
  • wykonanie wycisków czynnościowych,
  • ustalenie zgryzu,
  • miarę próbnej protezy,
  • oddanie gotowej protezy.