Bemowodental

Wkłady korono-korzeniowe to rodzaj uzupełnienia stałego. Stosuje się je w przypadku zębów leczonych kanałowo, w których doszło do całkowitego lub prawie całkowitego uszkodzenia twardych tkanek korony. Wkłady korono-korzeniowe stosuje się także jako formę wzmocnienia zębów z licznymi wypełnieniami, które z jednej strony zasadniczo obniżają wytrzymałość zęba, z drugiej zaś uniemożliwiają założenie korony protetycznej. Wkład korono-korzeniowy ma postać sztyftu, na którym mocuje się koronę protetyczną. Wkłady korono-korzeniowe znajdują zastosowanie w przypadku rekonstrukcji zębów jedno i wielokorzeniowych.

wkłady korono-korzeniowe

Budowa wkładu korono-korzeniowego

Wkład korono-korzeniowy składa się z dwóch części – koronowej i korzeniowej. Część koronowa wystaje ponad korzeń zęba, dzięki czemu umożliwia odtworzenie zniszczonych tkanek korony zębowej poprzez osadzenie na sztyfcie korony protetycznej. Część korzeniowa przyjmuje postać sztyftu umieszczanego w kanale korzeniowym. Stanowi on element retencyjny odpowiadający za stabilność i trwałość nadbudowanego uzupełnienia protetycznego.

Wskazania

Wkłady korono-korzeniowe stosuje się w przypadku:

wkłady korono-korzeniowe

  • zębów leczonych kanałowo, kiedy doszło do całkowitego lub prawie całkowitego uszkodzenia twardych tkanek korony,
  • liczne wypełnienia stomatologiczne osłabiają wytrzymałość zęba, jednocześnie uniemożliwiając osadzenie na nim korony protetycznej.

Rodzaje wkładów korono-korzeniowych

Wkłady korono-korzeniowe dzielimy ze względu na materiały, z jakich zostały wykonane. Wyróżnia się:

  • metalowe wkłady korono-korzeniowe ze stopów metali nieszlachetnych,
  • metalowe wkłady korono-korzeniowe ze stopów metali szlachetnych,
  • wkłady korono-korzeniowe z włókna szklanego,
  • wkłady korono-korzeniowe z tlenku cyrkonu.

Wkłady z włókna szklanego są o wiele bardziej elastyczne niż wkłady korono-korzeniowe wykonane z metali. Włókno szklane charakteryzuje się również całkowitą odpornością na korozję oraz przeziernością zbliżoną do przezierności zębów własnych. W razie potrzeby wkład z włókna szklanego można usunąć.

Wkłady z tlenku cyrkonu charakteryzują się pełną biokompatybilnością oraz podwyższoną trwałością. Dodatkowo oferują przezierność zbliżoną do zębów własnych pacjenta, co pozwala uzyskać satysfakcjonujący efekt wizualny. Decydując się na wkład z tlenku cyrkonu należy jednak pamiętać o tym, że jest on bardzo twardy, w związku z czym nie zawsze można go usunąć.

Etapy wykonania

  • wkład korono-korzeniowy z metalu

Decydując się na wkład korono-korzeniowy z metalu musimy się przygotować na co najmniej dwie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Podczas pierwszej zostanie wykonane zdjęcie rentgenowskie, na podstawie którego lekarz oceni stan korzenia i możliwość zastosowania wkładu z metalu. Jeśli zdjęcie RTG nie wykluczy możliwości założenia wkładu z metalu, a ząb został już wcześniej prawidłowo wyleczony lekarz przystąpi do opracowania części korzeniowej i koronowej zęba pod wkład. W następnej kolejności pobierze wycisk pod wkład oraz wycisk zębów przeciwstawnych, dzięki czemu technik protetyk będzie mógł przygotować odpowiedni wkład. Na drugiej wizycie lekarz osadzi i zacementuje wkład, po czym rozpocznie opracowanie zęba pod koronę protetyczną.

  • wkład korono-korzeniowy z włókna szklanego

 wkład korono-korzeniowy z metalu

Wkład korono-korzeniowy z włókna szklanego może być zacementowany już podczas pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym, oczywiście pod warunkiem, że ząb był uprzednio leczony kanałowo. Zabieg rozpoczyna się od opracowania części korzeniowej zęba. Na tym etapie którego lekarz tworzy specjalny „tunel”, do którego następnie wprowadza wkład. Po wprowadzeniu wkładu całość jest cementowana przy użyciu specjalnego adhezyjnego cementu szybkowiążącego, dzięki czemu stomatolog może praktycznie od razu przystąpić do opracowania zęba pod koronę protetyczną.